Đuvla p.t.o. - elastični nosači, gumeni proizvodi i usluge vulkanizacije - Usluge

ItalianoEnglish

Usluge

Izrada maloserijskih gumenih elemenata na temelju korisničkih specifikacija

- Gumeni kotač za viličar


Reparacija postojećih gumenih nosača

- Reparacija nosača brodskih motora
- Reparacija nosača automobilskih motora
- Reparacija ovjesa, kardana, ležišta


Izrada gumenih brtvi

- Brtve za tlačnu opremu
- Brtve za razne namjene


Izrada kalupa

Obrada metala (tokarenje, glodanje, pjeskarenje)