Đuvla p.t.o. - elastični nosači, gumeni proizvodi i usluge vulkanizacije - Proizvodi

ItalianoEnglish

Proizvodi

Gumeni nosači za industrijsku i kućnu primjenu

- Valjkasti (okrugli) nosači
- Gumeni nosači za brodske motore, tip 01
- Gumeni nosači za brodske motore, tip 02
- Gumeni nosači za industriju i strojeve


Protupožarni prolazi za plastične cijevi

- Tip AP
- Tip PP


Malo-serijski gumeni elementi za industrijsku i potrošačku primjenu

- Primjer 01
- Primjer 02